+421 905 955 514 vrestiakova@gmail.com


Home » O mne

O mne

Mgr. Andrea Vreštiaková

súdna prekladateľka talianskeho jazyka

Vzdelanie a kvalifikácia prekladateľky získaná na Filologickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore taliansky jazyk a kultúra, špecializácia tlmočníctvo a prekladateľstvo.

  • pracovný jazyk – taliančina
  • rodný jazyk – slovenčina

Kvalifikácie:

1987 –1991     Stredná zdravotnícka škola vo Zvolene- štúdium ukončené maturitnou skúškou

1991 – 1996    Prax v zdravotníctve – NsP Zvolen, NsP,  FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

1996 – 1997    Pracovný pobyt v Taliansku

1999 –2004   Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Filologická fakulta – štúdium v od-bore taliansky jazyk a kultúra, špecializácia tlmočníctvo a prekladateľstvo ukončené obhájením diplomovej práce Riflessioni teorico – pratiche sulla traduzione nell’Unione europea (Teoreticko-praktická úvaha o prekladaní v Európskej únii)  a štátnou skúškou.

2006  Žilinská univerzita – Ústav súdneho inžinierstva – úspešné absolvovanie odborného právnického minima pre súdnych prekladateľov

  • Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty v Nitre – úspešné absolvovanie odbornej skúšky pre súdnych prekladateľov v odbore: taliansky jazyk

2007  Certifikát o úspešnom absolvovaní tréningu použitia „CAT“ nástrojov pre  prekladateľov.

1999- 2014    Prekladateľská prax –  od roku 2007 práca na živnosť a na základe poverenia MS SR.